ORGANIZACJA

KOSULTING

MANAGMENT

Produkt

Dystrybucja

Wizerunek

Cena

Ludzie

Przyjemność

Promocja

Proces

Marketing